Prostupy pro okna a dveře přes trapézový plech kontejneru

Protože jsem se dostal do stádia, kdy v zimě (kvůli povětrnostním a teplotním podmínkám) buduju v interiéru, narazil jsem na potřebu definovat přesné rozměry prostupů ve stěnách pro okna a dveře do exteriéru. Na tyto přesné rozměry budou navazovat vnitřní plochy a rozvody pro technologii a čidla systému chytré domácnosti jako jsou magnetická čidla otevření dveří a oken, teplotní čidla a podobně.

Rozhodl jsem se tedy tyto prostupy rovnou vybudovat a pracovat s již realizovaným rozměrem na místo práce s imaginárním prostupem a jeho dokončením na jaře. Tyto prostupy do doby než budou výplně oken a dveře zakryji OSB deskou.

Prostupy přes stěnu pro okna a dveře je třeba vytvářet s následujícími ohledy:

  • dostatečně pevné tak, aby okenní rám nepružil a tvořil bariéru mezi zateplením a rámem
  • s dostatečným tepelným odporem, aby netvořil tepelný most mezi okenním rámem a konstrukcí
  • vhodný pro uchycení sádrokartonové nebo sádrovláknité desky v interiéru
  • a pro uchycení OSB desky a obkladu v exteriéru

Samotná konstrukce tedy sestává ze smrkové střešní latě 40x50mm, která je uchycena ke kontrukci trapézového plechu pomocí samořezných vrutů 5mm do plechu o délce 50mm se zápustnou hlavou. Střešní lať je k zakoupení ve většině stavebnin již s provedenou impregnací máčecí technologií a stává se tak vhodným materiálem také s ohledem na eliminaci tepelného mostu v konstrukci. Lať je na trapézový plech položena širší stranou. Na uchycenou lať je kolmo vrutem do dřeva 4mm se zápustnou hlavou o délce uchycena OSB deska 12mm, která tvoří „špaletu“ rámu prostupu a to jak vodorovnou, tak svislou částí.

2018-02-11 12.38.34V exteriéru je pak OSB deska uchycena opět pomocí střesní latě do fasádní plochy tvořené opět z OSB desky 15mm. V interéru je OSB deska uchycena přímo k vodorovnému i svislému profilu CW, tvořícím nosnou konstrukci sádrokartonu v místnosti. Uchycení je možné provézt přímo vruty do sádrokartonu o délce 25mm. V interiéru bude OSB deska překryta sádrokartonovou deskou 12,5mm a mezi nimi bude parotesná folie, které přesahuje z vodorovné konstrukce v interiéru. V exteriéru pak bude na OSB desku uchycen obklad v podobě obkladové palubky s perodrážkou.

Mezeru mezi svislým trapézovým plechem stěny kontejneru a OSB deskou, která tvoří „špaletu“ otvoru je třeba vyplnit, aby nedocházelo k nežádoucím průnikům vlhkosti do konstrukce a prostupu vzduch do interiéru (studeného vzduchu v zimě a teplého v létě).

 

Rada na závěr:

Pro vyplnění mezery je vhodné použít hliníkovou jednostranně lepící pásku. Při jejím výběru v obchodě 2018-02-11 15.07.38se však rozhodně nenechejte odbít plastovou páskou pouze s hliníkovou 2018-02-11 15.15.17vrstvou. Plastová páska s hliníkovou vrstvou má diametrálně jiné vlastnosti oproti té celohliníkové a nepřilne dostatečně k nerovným povrchům jako je OSB deska. Nepřilnutí může v budoucnu představovat velké problémy s vlhkostí v konstrukci a v zateplení, kde může způsobit srážení proudícího vzduchu a vytvářet plísně. Proto při utěsňování dbejte kvality provedení a pokud se vám podaří pásku protrhnout, překryjte ji další vrstvou. Na tomto místě se nevyplatí šetřit. Ale rozhodně neznamená čím více, tím lépe. Zde je na místě odvézt kvalitní práci.

 

Svařování už není pro kutily – výztuhy trapézových plechů

Při přepravě kontejnerů v rozpracovaném stavu, jsem si všiml pružení trapézových plechů výplně rámu ve středové části v místě, kde byly už vyříznuté, ale nebyly nikterak vyztužené.

Rám kontejneru je konstruovaný pro nosnost až 200tun. Je třeba si uvědomit, že při přepravě zboží v kontejnerech je v docích stohují prázdné do výšky až 12 kontejnerů nad sebe, plné pak maximálně do výšky 8 kontejnerů nad sebe. Spodní kontejner pak musí unést všechny nad sebou. Prázdný kontejner váží cca 4 tuny, plný až 32 tun brutto, tz. včetně váhy kontejneru. Při přepravě na kontejnerových lodích, pak na kontejnery působí nejenom váha kontejnerů samotných a váha zboží uvnitř, ale také další síly jako je nápor mořských a oceánských vln, kinetická síla pohybu lodi po hladině a další.2018-01-29 15.13.38

I přes to jsem se rozhodl pro jejich vyztužení v místech, 2018-01-29 16.06.44kde hrozí největší možnost pružení a to právě ve střední části kontejneru, která byla pro vytvoření většího prostoru pro spojení obývacího pokoje a kuchyně, odstraněna. Vyztužení bylo provedeno pomocí navaření kovového profilu jekl 40x60mm se sílou stěny 2mm po celé délce vyřízlé části a došlo ke spojení horní a spodní části nosného rámu kontejneru. Také v okolí velkých výplní oken jsem tímto profilem připravil rám pro uchycení okna.

2018-01-29 19.29.13Dnešní rady na závěr:

Po svaření kontrukce je vhodné ji ošetřit pomocí nátěru proti korozi. Zvolil jsem nátěr, který se nanáší přímo na korodovaný povrch nebo na svařenou část, pouze se základním odstraněním mastnoty a struzky po svařování. Jde o nátěr Hammerite. Bližší informace o tomto náťěru najdete na stránkách výrobce v češtině.