Bez sváření se neobejdeme také – vstupní vrata do kontejneru

Nic naplat. Námořní kontejnery jsou ocelové a tak se při práci s železem neobejdeme bez obloukové svářečky nebo invertoru a šikovného zámečníka, pro kterého není problém vytvořit na spojnici materiálů úhlednou housenku 😀2016-04-25 12.48.43

Aby konstrukce kontejneru zůstala pevnou i po vyřezání trapézového plechu o tloušťce 3mm a to i v místech pro velká okna na jižní straně, taktéž na východní a západní stěně pro okna a dveře, je třeba zachovat masívní vrata kontejneru a kolem dokola rámu je zavařit. Protože mezi vraty a rámem kontejneru je po odstranění gumového těsnění mezera cca 25mm, je třeba do rohu vložit vinkl o rozměru 30x30mm tlouštky materiálu 4mm a mezeru mezi křídly vrat pásovinu šířky 50mm a tloušťky 5mm. Vinkl i pásovinu s rámem a vraty pak spojit obloukovým vařením po celé délce a celém obvodu vrat.

Po dokonalém svaření rámu a vrat je možné pomocí 2016-04-26 13.36.02kotoučové brusky odstranit venkovní zámkové tyče, která vrata držela doposud zavřená. Po odřezání zůstanou na rámu kontejneru pouze protistrany zámků, které z rámu vyčnívají jen cca 45mm. Ty můžeme na rámu ponechat, protože taková nerovnost nebude vytvářet problém s tepelnými mosty v zateplení minerální vatou, které bude navazovat bezprostředně na rám.

2016-04-29 10.19.32Vzhledem ke skutečnosti, že se budeme snažit se co nejvíce přiblížit standardu pasívní stavby, je třeba zajistit co největší neprodyšnost stěn objektu, ve kterém bude použita rekuperace vzduchu. To, zda se nám podařilo dosáhnout dobrých vlastností, se bude zjišťovat po dokončení stavby tzv. „blower door testem„. Bližší informace o tomto testu najdete kupříkladu na stránkách EZK CZ s.r.o.). Proto je třeba všechny spáry dobře a neprodyšně utěsnit. V našem případě je třeba utěsnit spáry v konstrukci ocelového kontejneru. Nejbližšími vlastnostmi z hlediska tepelné roztažnosti a přilnavosti k materiálu, se nabízela hliníková samolepící páska, která je běžně dostupná v několika šířkách ve všech stavebninách. Proto jsme ji použili jak pro utesnění svařených spár kolem rámu, tak mezi křídly vrat.

 

Rada na závěr:

2016-04-29 11.20.20Svařená místa profilů a rámu je dobré přebrousit, aby ostré nerovnosti, vzniklé při svařování, nepoškodily pásku, pomocí které spáry utěsňujeme. Případné poškození těsnící pásky radikálně ovlivní zmiňovaný „blower door test“ a nežádoucí tepelný únik objektu. Místa kam pásku lepíme je také dobré odmastit, aby lepidlo dobře na povrch přilnulo.

Komentáře z facebooku

Komentéře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *