Hrubá stavba hotova – jak uložit kontejnery

Základem a hrubou stavbou pro naše nové obydlí jsou námořní kontejnery. Námi pořízené kontejnery se běžně označují jako „40HC“. Pokud bychom rozebrali označení „40HC“ zjistili bychom, že tento typ kontejneru 2016-03-24 16.52.28je 40 stop dlouhý, což je 12,036 metrů a v provedení „HC neboli High Cube“ má kontejner výšku 2,697m. Jedná se o venkovní rozměry kontejneru. Vnitřní prostory jsou cca o 11 cm menší. Běžný kontejner „40“ má výšku pouze 2,392m a nebyl by tedy vhodný pro vytvoření prostorů pro bydlení. Výška místnosti, kterou udává norma je 2,5m. Výtah z normy pojednávající o výšce místností v obytných prostorech rodinných domů je kupříkladu zde.

Tři takové kontejnery, tedy „40HC“ nám právě dnes 2016-03-24 14.36.58dovezla a složila přepravní firma na připraveném místě na pozemku, kde budeme nové obydlí vytvářet. Hotový dům pak následně převeme na místo, kde budeme bydlet. Proto jsme pro podložení kontejneru použili pouze „dočasné“ řešení v podobě betonových obrubníků. Na místě, kde bude dům stabilně stát bude pak použito zemních vrutů. Této metodě zakládání staveb se budeme více věnovat až v posledních kapitolách, těsně před dokončením objektu, při jejich realizaci.

Protože se kontejnery nacházejí na relativně 2016-03-24 15.55.58nestabilním podloží, je nutné je před zahájením úprav spojit pevně mezi sebou. K tomu jsme použili šroubů M20, tedy průměru 20mm a délky 120mm (stačilo by i 100mm) s šestihranou hlavou, které je možné běžně koupit v železářství. Do proti pak dvě matice M20 a mezi velkoplošné podložky. Velkoplošné podložky běžně 2016-03-24 15.56.04vyráběné pro šroub M20 bez problémů dostačují. Používají se kupříkladu pro podložení při spojování trámoví. Také jsme zvolili zinkovanou varinatu šroubu, abychom se vyhnuli problémům se zarezivěním při demontáži sestavy při přepravě. Pro utažení šroubů je potřeba stranový klíč velikosti 30 a gola klíč s oříškem 30mm. Do otvorů v rohovém prvku kontejnerů se sice vlezou bez problémů oba, ale pokud by jste chtěli dotáhnout spojení pomocí dvou běžných stranových klíčů, bez použití gola ráčnového klíče, hodně by jste se nadřeli s jejich neustálým otáčením. Spojení všech kontejnerů, při použití ráčnového gola klíče, jednomu technikovi nezabralo více jak 40 minut. Celkem šlo o 8 spojení rohových dílů, takže 8 šroubů, 16 matic a 16 velkoplošných podložek.

Komentáře z facebooku

Komentéře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *